نتایج نهایی آزمون کتبی سطح ۴

پاسخگویی به سوالات صرفا از طریق سامانه پشتیبانی پذیرش خواهد بود.

به اطلاع کلیه داوطلبانی که نسبت به نتیجه کتبی آزمون ورودی در زمان مقرر و از طریق سامانه اعتراض نموده اند می رساند داوطلبانی که در بررسی مجدد موفق به کسب حد نصاب نمره قبولی شده اند از طریق پیامک برای ثبت نام در سامانه مصاحبه به آنها اطلاع رسانی می شود . لذا داوطلبانی که تا تاریخ 22 فروردین پیامکی دریافت نکرده اند و یا امکان ثبت نام در سامانه مصاحبه برای آنها فعال نشده است به معنی عدم کسب نمره قبولی می باشد.